Sukcesja stanowisk kluczem do sukcesu w OP
„Sukcesja stanowisk kluczem do sukcesu w OP” to narzędzia, szkolenia i coaching. To wsparcie liderów oraz wyposażenie ich w umiejętności managerskie i komunikacyjne.

Projekt zakłada szerzenie wiedzy o zaletach sukcesji stanowisk, która połączona z oceną pracowników umożliwia identyfikację osób o zwiększonym potencjale rozwojowym. To z kolei ma przełożenie na motywowanie pracowników oraz zabezpieczenie firmy przed nieoczekiwanymi zmianami kadrowymi.

Wiedza na temat sukcesji stanowisk ustrzeże pracodawcę przed błędami takimi jak: brak wsparcia ze strony kadry menedżerskiej wyższego szczebla, czy błędna diagnoza potrzeb dotyczących rozwoju.

Wszelkie niezbędne informacje zostaną zawarte w e-kompendium dotyczącym przygotowania sukcesorów do objęcia stanowisk.
Przeprowadzone zostaną także szkolenia z zakresu doskonalenia kompetencji niezbędnych w dialogu społecznym oraz coaching wdrożeniowy, który podniesie kompetencje członków organizacji pracodawców.
 
Liderem projektu jest Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan.

Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 967 449,27 zł.

Linki