Banner
Lewiatan

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan reprezentuje zachodniopomorskich przedsiębiorców od lipca 2006 r.  W swoich szeregach skupia ponad 100 pracodawców z wielu branż, zatrudniających łącznie ponad 4 500 pracowników.

Na rzecz regionalnego biznesu podejmuje działania, których celem jest upowszechnianie dobrych praktyk zarządzania, wzmacnianie pozytywnego wizerunku pracodawców oraz doskonalenie polskiego prawa.

Służy swoim Członkom stałą pomocą w zakresie doradztwa prawnego, finansowego  i w zakresie pozyskiwania funduszy. Organizuje także szkolenia oraz świadczy pomoc  z zakresu promocji, prowadzenia negocjacji i rokowań zbiorowych. Na bieżąco pomaga przedsiębiorcom w nawiązywaniu kontaktów oraz w wymianie doświadczeń.

Przedstawiciele i eksperci  ZPPZ Lewiatan zasiadają we wszystkich lokalnych gremiach opiniujących i doradczych.  Jako reprezentant zachodniopomorskiego biznesu Związek jest też stale obecny w mediach. Zabiera głos w dyskusjach i podejmuje się polemiki na tematy istotne dla swoich członków.

Stara się docierać ze swoimi propozycjami do jak najszerszego grona przedsiębiorców. Integruje ich poprzez spotkania związane z bieżącą działalnością.

Jest również platformą, na której mogą się spotkać zachodniopomorski biznes, nauka, media i polityka. Współpracuje z wieloma autorytetami naukowymi.

ZPPZ Lewiatan realizuje projekty własne i unijne dedykowane przedsiębiorcom, m.in.:
•    „CSR – nowoczesny wizerunek przedsiębiorstw” www.csr.lewiatan.biz
•    „Sukcesja stanowisk kluczem do sukcesu w Organizacjach Pracodawców”
•    „JOBfirma jako model pracy z osobami bezrobotnymi 50+”.