Banner
Sylwetki trenerów

Sławomir KośmickiSławomir Kośmicki

W 2002 roku założył firmę Nawigator Doradztwo Gospodarcze. Trener i konsultant od 2002 roku w zakresie zarządzania i sprzedaży, wcześniej wieloletnia praktyka w sprzedaży w sektorze. Trener, coach. B2B (od 1992), zarządzaniu działem sprzedaży i inwestycji (od 1998).

Wykształcenie – Absolwent Politechniki Poznańskiej Wydział Budownictwa, MBA Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Georgia State University w Atlancie. Ukończył Studia Podyplomowe Psychologia w Zarządzaniu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestnik szkoleń i kursów w obszarze  metodyki prowadzenia szkoleń oraz standardów pracy trenera.

Specjalność zawodowa – zajmuje się przygotowywaniem programów oraz prowadzeniem szkoleń dla kadry zarządzającej oraz handlowej. Wykorzystując swoje doświadczenie w praktyce biznesowej doradza menedżerom, opracowuje i pomaga we wdrożeniu programów nastawionych na poprawę efektywności sprzedaży. Akredytacja PARP w szeregu projektów szkoleniowych i doradczych. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu oraz ASTD. Szkolenia prowadzi od 2002 roku.

 

 

Małgorzata KośmickaMałgorzata Kośmicka

Dr nauk ekonomicznych z praktyką od 2003 roku jako trener i konsultant w zakresie zarządzania i sprzedaży, wcześniej wieloletnia praktyka w przedsiębiorstwach handlowych i produkcyjno handlowych w sprzedaży (od 1991) i zarządzaniu (od 1997).  Trener, coach.

Wykształcenie – absolwentka Politechniki Poznańskiej Wydział Budownictwa, Studiów Podyplomowych z Marketingu na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, MBA Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Georgia State University w Atlancie, studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej. Uczestniczka szkoleń i kursów w obszarze  metodyki prowadzenia szkoleń oraz standardów pracy trenera.

Specjalność zawodowa – zajmuje się przygotowywaniem programów oraz prowadzeniem szkoleń dla kadry zarządzającej oraz handlowej. Wykorzystując swoje doświadczenie w praktyce biznesowej doradza menedżerom jak zarządzać swoim zespołem i rozwiązywać problemy, opracowuje i pomaga we wdrożeniu programów nastawionych na poprawę efektywności sprzedaży. Akredytacja PARP w szeregu projektów szkoleniowych i doradczych. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu oraz ASTD. Szkolenia prowadzi od 2003 roku.

 

Anna NowakAnna Nowak

Trener i konsultant z praktyką od 2002 roku zawodową w prowadzeniu  szkoleń z zarządzania zasobami ludzkimi oraz doskonalenia umiejętności interpersonalnych, opracowywania i wdrażania programów szkoleniowych i rozwojowych, ocen okresowych, systemów motywacyjnych  oraz rekrutacji pracowników. Coach.

Wykształcenie –  psycholog pracy, absolwentka Uniwersytety im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, terapeuta zajęciowy. Uczestniczka szkoleń i kursów doskonalenia umiejętności interpersonalnych organizowanych przez instytucje branżowe. Ukończyła kurs I,II i III stopnia w zakresie Analizy Transakcyjnej.

Specjalność zawodowa – Jest ekspertem w zakresie prowadzenia interaktywnych szkoleń i warsztatów dla kadry menedżerskiej i pracowników. Specjalizuje się w szkoleniach mających na celu doskonalenie kompetencji określanych jako miękkie; komunikacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem, autoprezentacji, umiejętności pracy w zespole. Szkoli również z zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności z motywowania, oceniania, rekrutacji pracowników. W roku przeprowadza około 120 dni szkoleniowych, szkoląc tym samym ok. 1800. Prowadzi również konsultacje indywidualne z kadrą zarządzającą, mające na celu usprawnienie zarządzania  w firmach.

 

Ewa Gordziej NiewczykEwa Gordziej Niewczyk

Psycholog biznesu, trener, wykładowca akademicki, specjalista HR. Doświadczenie w prowadzeniu projektów szkoleniowych, diagnostycznych i doradczych od 2003 roku.

Wykształcenie – psycholog, absolwentka Uniwersytety im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,. ukończyła Studium Umiejętności Managerskich i Studium Zarządzania Działem handlowym i Negocjacji. Uczestniczka szkoleń i kursów w obszarze zarządzania, metodyki prowadzenia szkoleń oraz standardów pracy trenera. Kontynuuje edukację w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Dwukrotnie nagrodzona Stypendium Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia w nauce.

Specjalność zawodowa – Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarządzania i umiejętności interpersonalnych, diagnozach klimatu, audytach personalnych, badaniach psychologicznych i projektowaniu systemów w obszarze HR. W trakcie swojej pracy w zawodzie trenera przeszkoliła kilka tysięcy osób uzyskując  bardzo wysokie wyniki w ankietach ewaluacyjnych. Tworzone i wdrażane przez nią systemy funkcjonują w wielu organizacjach wspomagając menedżerów i działy personalne.